Košík: prázdný
Naše cena: -

Uživatel: nepřihlášený
Přihlášení     |     Registrace


CZK | EUR

CZE EN DE

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem tohoto serveru, dále jen prodávající je firma:

Ing. Jiří Toman
Gregorova 27
741 01 Nový Jičín

IČO: 487 35 281
DIČ: CZ6407171760

Bankovní spojení: 224276655 / 0300 ČSOB Nový Jičín

Firma Ing. Jiří Toman je zapsána u Živnostenského úřadu Městského úřadu v N.Jičíně č.j. ŽÚ/28880/2008-Vec/2

 1. Prodávající prohlašuje, že všechna data uváděná na stránkách http://eshop.secondhandvelkosklad.cz/ jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
 2. Tyto obchodní podmínky platí při objednávání zboží ze sortimentu uvedeného na http://eshop.secondhandvelkosklad.cz/ prostřednictvím internetového obchodu a jeho prodejních modulů včetně emailové adresy info@outlet-in.cz a telefonního čísla uváděného v rubrice Kontakty. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Prodávající dodává zboží na základě elektronické / telefonické objednávky a specifikace zákazníka z vyplněného formuláře, který je k dispozici v košíku před odesláním objednávky.
 4. Komunikace se zákazníkem probíhá elektronicky nebo telefonicky, popř. poštou či SMS formou. V komunikaci e-mailem, SMS, telefonicky a poštou je nutné uvádět informace sloužící k identifikaci zákazníka (jméno, adresu, emailový kontakt uvedený v registraci) a objednávky (číslo objednávky nebo seznam všech titulů, které jsou součástí dané objednávky).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Podmínkou nákupu v našem e-shopu je registrace, kterou zákazník provede při prvním nákupu. Při registraci je nutné uvést následující údaje: jméno a příjmení, platnou a úplnou poštovní adresu, jeden telefonický kontakt a především emailový kontakt. Dále si zákazník zvolí uživatelské jméno a heslo pomocí kterých se přihlašuje při případných dalších nákupech. Registrací se zákazník nezavazuje k žádným odběrům.
 2. Nákup zboží bez registrace je možný pouze po předchozí dohodě emailovou korespondencí s pracovníky prodávajícího pomocí adresy info@outlet-in.cz či telefonicky s vedoucí E-shopu na čísle uváděném v rubrice Kontakty.
 3. K uzavření kupní smlouvy dochází při potvrzení závazné objednávky, které je zároveň udělením souhlasu s těmito obchodními podmínkami. .UPOZORNĚNÍ Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb)
 4. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky automaticky informován elektronickou poštou, případně telefonicky (na přání zákazníka). Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné.
 5. Veškeré objednávky provedené pomocí modulu KOŠÍK na adrese http://eshop.secondhandvelkosklad.cz/ jsou obratem potvrzeny emailem. Součástí tohoto shrnutí je číslo objednávky a potvrzení platebních a doručovacích údajů. V případě nedoručení potvrzovacího emailu do dvou hodin od objednání, je doporučeno informovat prodávajícího (telefonicky nebo emailem) bezprostředně v nejbližším pracovním dni a v pracovních hodinách prodávajícího.

III. Ochrana osobních dat

 1. Používáním internetového obchodu http://eshop.secondhandvelkosklad.cz/ souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto článku.
 2. Vaše osobní data jsou důvěrná a prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetí osobě v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) jako novou revoluční legislativou EU, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů.
 3. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.a GDPR o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).
 4. Důvodem uchovávání těchto informací je zkvalitnění našich služeb. V případě, že si kupující nepřeje být, z jakéhokoliv důvodu, nadále registrován v naší databázi, může o "vymazání" z databáze zažádat prostřednictvím emailu info@outlet-in.cz, kde musí uvést plné znění registrace, kterou chce zrušit. (pro případné další objednávky je nutné provést opět registraci jako nový zákazník).

IV. Nabídka zboží a služeb

 1. Veškeré ceny uváděné na adrese http://eshop.secondhandvelkosklad.cz/ jsou uváděny včetně zákonné DPH.
 2. Jednotlivé popisy a fotografie zboží jsou informativního charakteru, mohou podléhat obsahovým změnám. V případě rozdílných informací na obalech nabízeného zboží a informací uvedených u produktu prodávajícího, jsou platné a závazné vždy informace uváděné prodávajícím.
 3. U prodejních cen dochází ke změnám. Pro zákazníka je vždy platná cena v okamžiku objednání a to pouze v případě pokud svou objednávku uhradí do 14 dnů od objednání (u platby předem) nebo uhradí plnou cenu při vyzvednutí zásilky do čtrnácti dnů po obdržení výzvy k vyzvednutí (osobní odběr). Po této době nebude možnost uplatnit garanci ceny a objednávka zboží je vyřízena za aktuální ceny v době odeslání. V případě zaslání dobírky je cena platná po dobu uložení u přepravce, v případě opětovného zaslání z důvodu nevyzvednutí zásilky zákazníkem ve lhůtě stanovené přepravcem je zboží účtováno za aktuální ceny v době nového odeslání a zákazník je povinen uhradit náklady spojené s opětovným zasláním zásilky.
 4. V případě dosílky zboží (chybějící zboží z předchozí objednávky) je zákazník o výši ceny informován ještě před odesláním této dosílky a není účtováno poštovné.

V. Dodací podmínky, termín dodání

 1. Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího nadepsané ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné. V případě osobního odběru je místem plnění adresa provozovny ve které je zboží zákazníkem vyzvednuto.
 2. Za dodání zboží se považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího či zaslání výzvy k odběru při osobním odběru. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží.
 3. Prodávající předává zboží dopravci ve lhůtě do 24 hod. respektive jednoho pracovního dne, není-li uváděno u objednaného zboží jinak, lhůta se počítá od odeslání objednávky či v případě platby předem od uhrazení objednávky zákazníkem (připsání platby na uvedený účet prodávajícího), nejpozději však do 1 měsíce (u zboží, které není momentálně skladem). Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 1 měsíce, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené částky ve výši 100%.
 4. Zásilky odeslané prostřednictvím České pošty je zákazník v případě nezastižení při donášce do domu povinen vyzvednout v úložním termínu.
 5. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, budeme požadovat poplatek spojený s uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulaci se zbožím (tzv.opětovné uvedení do prodeje, znovunaskladnění , náklady spojené s doručením,objednáním atd ) . Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Rozdíl ceny vrátíme na Váš účet do 30dnů. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené), budou postoupeny právnímu zástupci k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.  Omlouváme se, ale z důvodu nárůstu neslušných zákazníků, kteří nepřebírají dobírkové zásilky, jsme se rozhodli spolupracovat s právním zástupcem.
 6. O odeslání zásilky je zákazník informován emailem a zároveň je tato informace zobrazena v osobním nastavení zákazníka.
 7. O stavu vyřizování či odeslání zásilky se může zákazník informovat u prodávajícího na emailové adrese info@outlet-in.cz či telefonické lince uváděné v rubrice KONTAKTY. Zároveň je tato informace zobrazována v osobním nastavení registrovaného zákazníka.
 8. Možné způsoby doručení zboží popisuje odkaz DOPRAVA v informační části úvodní strany.
 9. U zboží nad 10 kg váhy si vyhrazujeme právo doúčtovat náklady podle platného ceníku PPL/České pošty.

VI. Platební podmínky

 1. Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována.
 2. Kupující si může zvolit při koupi zboží v košíku, zda požaduje či nepožaduje zaslání daňového dokladu-faktury v tištěné podobě. V případě požadavku na zaslání faktury je nutné uvést požadované údaje (název a sídlo firmy, IČO, DIČ). Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad i na pozdější vyžádání.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo zásilku doplnit o reklamní materiály vztahující se k prodávanému zboží, zákazník objednáním souhlasí, že spolu se zbožím může obdržet i reklamní materiály.
 5. Možné způsoby platby zboží popisuje odkaz PLATEBNÍ METODY v informační části úvodní strany.

VII. Obchodníci na ŽL

Obchodníkům, vlastnícím Živnostenský list, případně i Osvědčení o registraci DPH poskytujeme množstevní slevy. Tyto se týkají pouze kusového výběru v E-shopu a není je možné kombinovat s nákupem zboží v balíčcích, či žocích. Výše slevy se odvíjí od výše nákupu a počítá se z ceny bez DPH.

Tabulka slev:

 • při nákupu nad 5.000,- Kč sleva 5%
 • při nákupu nad 10.000,- Kč sleva 10%
 • při nákupu nad 30.000,- Kč sleva 15%

K tomu, abyste mohli využívat tyto slevy je nutné se zaregistrovat a poštou nám zaslat kopie Živnostenského listu případně Osvědčení o registraci DPH na adresu:

E-shop
Velkosklad second hand & outlet
Gregorova 27
741 01 Nový JIčín
Po jejich ověření Vám bude v naší administraci přidělen statut obchodníka a výše slevy se Vám bude automaticky zobrazovat při dosažení daného limitu přímo ve Vašem nákupním košíku. O přidělení statutu obchodníka budete informováni mailem.

VIII. Záruky a reklamační řád

 1. Prodávající poskytuje v případě nového zboží na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem - tedy 24 měsíců. Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením v neodpovídajícím provozu.
 2. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou. Prodávající bude reklamace posuzovat v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem na adresu info@outlet-in.cz) bezodkladně, nejpozději ve lhůtě do 3 dnů od doručení zboží.
 3. Reklamace u zboží, které bylo poškozeno dopravcem: V případě této reklamace okamžitě na místě při převzetí zásilky sepište s přepravní společností (jejím zástupcem / doručovatelem) „Protokol o poškození zásilky“. Do tohoto protokolu uveďte datum předání zásilky, rozsah poškození obalu, příp. zjištěné ztráty v dané zásilce (porovnání obsahu s fakturou / dodacím listem, příp. uvedenou váhou zásilky). Zjištěná fakta pak prostřednictvím emailu (info@outlet-in.cz) anebo poštou zašlete na naši provozovnu. Zboží, které je přepravcem viditelně poškozeno doporučujeme nepřevzít a informovat o důvodu nepřevzetí zásilky prodávajícího prostřednictvím emailu info@outlet-in.cz. Reklamaci u přepravce poté uplatňuje prodejce a s kupujícím je dohodnuto nové plnění kupní smlouvy.
 4. Při ztrátě doporučené zásilky dopravcem či nedoručení, tuto skutečnost hlásí kupující prostřednictvím emailu info@outlet-in.cz a prodávající zajistí vyřízení reklamace do 30 dnů. V případě šetření České pošty a v komplikovaných případech do 60 dnů od podání reklamace. O prodloužení lhůty však musí být zákazník informován v zákonné lhůtě 30 ti dnů od podání reklamace.
 5. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět na vlastní náklady, v žádném případě ne na dobírku, v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). na adresu prodávajícího. Zboží vrácené dobírkou nebude prodávajícím vyzvednuto.
 6. Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku (pouze cenu zboží, bez dopravného) předem dohodnutým způsobem.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě písemně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 2. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím.


Velkosklad second hand & outlet, Beskydská 319/664, 741 01 Nový Jičín,
Tel.: +420 603 886 053, E-mail: info@outlet-in.cz, Web: www.outlet-in.cz